Restorera utnötta tänder

Först löds de gamla tänderna av, tandbottnarna slipas, och nya tänder löds på.

Slipservice

 

SYN AV KLINGOR 
De klingor som kommer in till Sollefteå Slipservice går först till en registrering där de också genomgår en första kvalitetskontroll som talar om vilka åtgärder klingan skall genomgå.  

 

Alla våra klingor Nummermärks för att kunna spåra dessa i vårat system. 

 

OMTANDNING
Först löds de gamla tänderna av, tandbottnarna slipas, och nya tänder löds på.

 

SLIPNING
Tänderna slipas med exakta vinklar anpassade efter varje klingas speciella specifikationer. Sollefteå Slipservice för arbetsritningar för de flesta i branschen förekommande klingorna. Med moderna olje kylda maskiner slipas sedan tändernas sidor, rygg och bröst.  

 

RIKTNING AV KLINGOR
Det finns fortfarande moment där maskiner inte överträffar människan. Riktning av klingor är ett sådant. Genom tillgång till flera riktare kan vi garantera våra leveranser.

 

SLIPNING AV STÅL
Vi slipar stål till såväl sågverksindustrins tuggar och kuttrar som till den grafiska industrins skärmaskiner. 
Vi slipar såväl snabbstål som hårdmetall i längder upp till 4500 mm.
Slipmaskinen är en GÖCKEL GB 55

 

UTBILDNING
Genom Sollefteå Slipservice kan du få utbildning i verktygsvård. Vi tillhandahåller kurser för såväl små som stora grupper och ni väljer om kursen skall genomföras vid vår anläggning i Sollefteå eller på plats hos er. Kontakta oss för mer information.

 

LEVERANSER
Genom vårt sinnrika transportsystem kan vi leverera över hela Sverige med kvalitetsgaranti att era åtgärdade klingor når er inom en vecka. En trygghet för er och en styrka som gör att allt fler väljer Sollefteå Slipservice.